Innowacyjny program nauczania - My bliżej świata

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacyjny program nauczania


Innowacyjny program nauczania dla
I etapu edukacji wczesnoszkolnej
„My bliżej świata, świat bliżej nas”


Autorki: Barbara Goliszek, Beata Małecka-Perszko
„My bliżej świata, świat bliżej nas”


              Program ,,My bliżej świata, świat bliżej nas” przeznaczony jest do pracy z uczniami klas I – III szkoły podstawowej.
Program ,,My bliżej świata, świat bliżej nas” kreuje model nauczania zindywidualizowanego, opartego na nowoczesnych zasadach psychologii poznawczej, włączając w to:

  • Uczenie się poprzez samodzielne odkrywanie.

  • Głębokie zaangażowanie i ocenę własnych dokonań.

  • Wyciąganie wniosków – nadawanie znaczeń.

Program dąży do odpowiedzi na pytania: Jak się uczyć? i Jak myśleć? Sprzyja zaszczepianiu w dzieciach radości z uczenia się.
        Innowacyjny Program Nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dn. 27. VII. 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977

z późn.zm.).       "Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć ze szczególnym naciskiem na kształtowanie myślenia naukowego dotyczącego przyrody i społeczeństwa (umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach i doświadczeniach) i myślenia matematycznego (umiejętność prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych) z wykorzystaniem aktywizujących metod, w tym metody projektu dydaktycznego." Tu jest wyjaśnienie, na czym polega innowacyjność tego programu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego